George Washington – Cậu Bé Mồ Côi Cha Và Hành Trinh Trở Thành Tổng Thống Vĩ Đại Của Nước MỹGeorge Washington – Cậu Bé Mồ Côi Cha Và Hành Trinh Trở Thành Tổng Thống Vĩ Đại Của Nước Mỹ

George Washington là nhà lãnh đạo chính trị và quân sự có tầm ảnh hưởng lớn đối với Hoa Kỳ từ những năm đầu thành lập. Với tư cách là tổng thống, ông đã xây dựng một quốc gia mạnh mẽ và giàu có, tránh khỏi chiến tranh, dập tắt nổi loạn và lấy được sự đồng thuận của hầu hết người dân Mỹ. Ngày nay, George Washington không chỉ được xem là tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, mà còn là một trong những vĩ nhân nổi tiếng nhất mà lịch sử loài người từng sản sinh ra.